Biserica “Sfântului Nicolae” din Dorohoi

Biserica “Sfântului Nicolae” din Dorohoi

Scrisoarea adresată de Alexandru cel Bun regelui Poloniei, în 1407, era semnată de 27 de boieri, printre care şi Mihail Dorohoianul, considerat întemeietorul administrativ al târgului. Un an mai târziu, alt document menţiona oraşul ca punct vamal pentru negustorii care vindeau cai la Cameniţa.

Devenit centru administrativ al Moldovei de Nord în secolul al XV-lea, Dorohoiul a cunoscut o bună dezvoltare, întreruptă de valul de cotropiri: venirea polonezilor în 1509, hoardele tătare în 1510 şi 1513. Oraşul este reîntărit între anii 1568-1778.

Ctitorită de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare în 1495, Biserica Domnească din Dorohoi este închinată “întru numele celui între sfinţi, părintele nostru, arhiereul şi făcătorul de minuni Nicolae”. În ceea ce priveşte arhitectura, aşezământul are aceeași structură ca și bisericile Sfântul Ilie din Suceava (1488), Sfântul Gheorghe din Hârlău (1492) şi Sfântul Nicolae din Botoșani (1497). Toate dispun de o bază largă, de un pronaos spaţios, dreptunghiular şi un naos circular deasupra căruia se ridică o turlă impunătoare în stil moldovenesc.

Zidurile bisericii sunt construite din gresie cioplită, iar colţurile acestora şi contraforturile sunt întărite cu piatră. Turla se sprijină pe două baze, una octogonală şi alta stelată. În partea superioară, de jur-imprejur, biserica este înfrumuseţată cu discuri din ceramică smălţuită şi colorată.

Intrarea în sfântul locaş se face printr-un portal din piatră în formă de arc frânt, iar deasupra uşii se află firida care păstra icoana hramului, a Sfântului Ierarh Nicolae. Uşa de intrare s-a aflat, iniţial, încadrată în zidul vestic şi nu în peretele sudic, cum este în prezent.

Un alt element remarcabil îl reprezintă pictura, de o coloristică deosebită, însă nu se știe absolut nimic despre artistul care a înfrumuseţat biserica. În anumite picturi apar reprezentaţi şi domnitorii Ştefan cel Mare, Bogdan Vodă, Ştefăniţă Vodă şi Petru Rareş. Deşi a suferit din cauza intemperiilor istoriei, dar şi a unor restaurări mai puţin reuşite, ctitoria voievodului moldovean s-a păstrat foarte bine, fiind o adevărată operă de artă şi, deopotrivă, un important lăcaş ortodox care dăinuie de peste 600 de ani şi străjuieşte “cetatea” Dorohoiului sub semnul Sfântului Nicolae. Sursa foto: sfnicolae.mmb.ro

Mirela Ţuculeanu

Citeşte şi: La Medeleni…