Timpul și spațiul în simfonia culorilor

Timpul și spațiul în simfonia culorilor

Autor: Mihai Coțovanu

În arta picturii artistul plastic trebuie să parcurgă multe etape pentru a deveni un dirijor vituos al culorilor pe pânză. Dobândirea virtuozității în arta de a picta și a transforma pânza într-o simfonie a culorilor este un parcurs amplu și complex, o știință adâncă, un antrenament continuu de analiză și observație. Pentru a percepe și distinge tonalitățile fine de culoare, privirea trebuie formată încât să devină un instrument perfect în mânuirea culorilor pe paletă și pânză, să ajungă la abilitatea de a transmite emoția prin culoare în motivul pictat.

          Artistul trebuie să ajungă la trăirea interioară încât să simtă cum culoarea curge din suflet prin vene, iar pensula să devină ca o baghetă în dirijarea culorilor de pe paletă în armonia sunetelor cromatice transpuse în spațiul în timpul devenirii pe spațiul pânzei ca formă și expresie a motivului, ca partitură simfonică a culorilor din lumea văzută și nevăzută în devenirea expresivă a ființei interioare.

          Realitatea înconjurătoare în diversitatea ei devine în arta picturii motiv de inspirație, în care artistul învață să privească pentru a înțelege tainele de după cortina realității care ne emoționează și ne pun în fața marilor întrebări.

          Aduc în atenție că organizarea compozițională a suprafeței plastice și necesitatea realizării unui tablou cu centru de interes devine ca o reflexie spre regăsirea de sine (în forma telurică socială, nevoia individuală, personală să fie centru de interes). Prin tabloul astfel realizat, privitorul este condus spre satisfacerea cultural-spirituală, prin suntele armonioase modulate prin tonalitățile fine de tente nuanțe, culori, purtând energia cromatică cât mai pură a culorilor, asemenea instrumentelor care redau clar curgerea armonioasă a notelor, pentru a pătrunde în suflet.

          Creația în sine este o simfonie a Marelui Dirijor, din care se reflectă regulile creației în intervalele numerice muzicale. Din acest punct de vedere inspirația creatoare pentru muzician este din muzica sferelor. Prin ascultarea simfoniilor dăruite de marii compozitori suntem pătrunși de muzică, detașându-ne de aspectele telurice ale vieții.

          În creația artistică pentru toate formele artistice starea de grație, inspirație este o stare simfonică. Dobândirea științei picturii este acesibilă pentru mulți, dar a intra în starea de simfonie pentru a picta este anevoios pentru că artistul nu poate să-și impună însușirea acestui har. Un dar primit de la Marele Dirijor pentru ființa în devenire care are menirea de a fi artist.

Foto: Tablou Mihai Coțovanu – Pădurea de argint 

www.mihaicotovanu.ro

Citește și: Mănăstirea Hadâmbu

One thought on “Timpul și spațiul în simfonia culorilor

Comments are closed.